PŘIJÍMAČKY

 • Informace k přijímacímu řízení na školní rok 2024/2025
  Termíny:
  do 30. 11. 2023 podat přihlášku do oborů s talentovou zkouškou
  od 2. 1. do 15. 2. 2024 přijímací zkoušky do talentových oborů (umění, sportgym)
  od 1. 2. do 20. 2. 2024 podat přihlášku do maturitních i nematuritních oborů
  12. 4. a 15. 4. 2024 jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
  29. 4. a 30. 4. 2024 náhradní termín jednotné přijímací zkoušky (nemoc atd.)
  15. 5. 2024 zveřejnění výsledků
  Přihlášky na SŠ:
  talentové obory max 2 přihlášky
 • lze podat přihlášku i do netalentových oborů, ale musí se určit priority škol
   
 • netalentové obory týká se učebních i maturitních oborů - max. 3 přihlášky,
  musí se uvést priorita škol, kam chci chodit (po 20. únoru nelze změnit), využijte dny otevřených dveří atd.
   
 • podání přihlášky elektronicky (bankovní identita, eGovernment)
 • výpis ze systému (vyplníte, nahrajete přílohy, vytisknete a pošlete
 • tištěná přihláška (vytisknete, vyplníte, přidáte přílohy a pošlete)
 • prioritizace dle pořadí škol v systému nebo na přihlášce nelze zpětně měnit
 • dostanu-li se na 3 školy, automaticky nastupuji na tu první
 • pozor na kombinaci učebních a maturitních oborů (učební na konec?)
 • Přijímací zkoušky: ve dvou termínech z ČJ a M, počítá se lepší výsledek z předmětu
 • pozvánka přijde ze SŠ (emailem, poštou)
 • Výsledky: na webu SŠ, v systému
   
 • odvolání: nemá smysl podávat (jen při vážných problémech při zkoušce)
 • Vzdání se přijetí: jsem-li přijat na školu, kam nechci nebo nemůžu nastoupit, musím podat přihlášku do 2. kola
 • 2. kolo přijímacího řízení 20. května 2024 zveřejnění 2. kol a volných míst
  přihlášky stejně jako v 1. kole
  od 8. 6. do 12. 6. 2024 přijímací zkoušky (dle středních škol)
  21. 6. 2024 výsledky
  Postupně více informací na www.prihlaskynastredni.cz
Soubory ke stažení
přijímací řízení0,11MB
VIDEO - Jak se budou žáci přiřazovat na školy

VIDEO

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-jak-spravne-taktizovat-pri-prijimackach-i-letos-to-bude-potreba-243823#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Ještě jednou přehledně - vyhlášení výsledků, co následuje

Místo konání přijímaček určí CERMAT

Přijímačky budete psát na jedné ze škol na přihlášce. Na jaké, to vám určí CERMAT. Dozvíte se to z pozvánky, kterou obdržíte nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky. S ničím to nesouvisí, je možné, že to bude např. první a druhá škola, nebo dvakrát škola třetí. CERMAT to bude dělat tak, aby se zátěž uchazečů rozptýlila rovnoměrně, případně aby ti, kteří musí dojet z dálky, šli tam, kde to mají nejblíž.

Pozdější vyhlášení výsledků

Výsledky o přijetí/nepřijetí školy zveřejní 15. května 2024. Nově to bude až po náhradním termínu přijímacích zkoušek. Uvidíte své výsledky pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo ve škole na veřejně přístupném místě (dveře školy, úřední deska, apod.).

Jednodušší pozkoušková administrativa

Elektronický systém rozřadí většinu uchazečů na školy dle priority a výsledku JPZ (+ dalších školních kritérií) automaticky již v 1. kole. Uchazeč bude umístěn na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístil tzv.  „nad čarou“. Nestane se tedy, že byste byli přijati na více škol najednou, jako tomu bylo dříve. Odvolání proti nepřijetí na střední školu z kapacitních důvodů ztrácí smysl a po výsledcích se žák již nebude moci rozhodnout pro jinou školu z přihlášky. Odpadají také zápisové lístky. Existuje možnost vzdát se místa na škole, kam jste přijati, ale ztratíte tím celé 1. kolo a budete se muset na volná místa hlásit ve 2. nebo dalších kolech. Nebude to tedy tak, že se přesunete na další školu z přihlášky.

???? Zajímá vás, jaký je algoritmus CERMATu pro přiřazování žáků na střední školy? Podívejte se na toto video, kde je vše vysvětleno.

Druhé kolo přijímacího řízení stejné jako první

Druhé kolo nebude probíhat souběžně s prvním, jako doposud, ale až po jeho ukončení, a to od 20. května 2024. Bude také centrálně řízené. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se budou podávat do 24. května úplně stejně, jako v kole prvním (až 3 přihlášky, prioritizace škol). Nově i ve 2. kole mají školy povinnost přihlížet výsledkům JPZ, proto se do 2. kola může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor). Pokud jste se v 1. kole nehlásili na maturitní obor a nepsali JPZ, nemůžete podat přihlášky do 2. kola! Výsledky 2. kola se dozvíte 21. června 2024.

Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud. V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem.

2. Termín podání přihlášek na střední školu 2024 (2023/24)

2.1. Kdy se podávají přihlášky na střední školu 2024?

Do kdy podat přihlášky na střední školy? Letos je termín pro prodání přihlášek dříve než v minulosti, a to od 1. do 20. února 2024.

„Nikdy se nemůže stát, že by uchazeč s horším výsledkem přeskočil uchazeče s lepším. Uchazeč, který by měl na škole, kam se dostane, prioritu tři a má lepší výsledky než uchazeč s prioritou jedna, bude mít vždy přednost,“ popisuje mluvčí Cermatu Patáková. Podrobně to vysvětluje video níže.

Info k přihlášce - prospěch v pololetí

Kritérium prospěchu volitelné

Ředitelé SŠ musí do 31. ledna 2024 zveřejnit kritéria pro přijímání. Prospěch se již nebude uvádět do přihlášky a je volitelným kritériem, které může ředitel SŠ stanovit nad rámec státních jednotných přijímaček v rámci školní části přijímací zkoušky.

Obyčejné kopie příloh k přihlášce

Známky na vysvědčení i případné potvrzení od lékaře se nově dokládají formou přílohy. Nepotvrzují se na přihlášce, jako tomu bylo dříve. Do elektronického systému nahrajete skeny nebo fotografie příloh ke škole, která je požaduje. Vždy si ale ponechte originál každé přílohy pro případ, že by si ho SŠ vyžádala. POZOR: Na potvrzení od lékaře musí vždy být uveden správný kód oboru/oborů vzdělání! Přílohy se dokládají ke každé přihlášce zvlášť (skeny/fotky do systému, kopie fyzicky).

2 pokusy na přijímačky pro každého

I v případě, že podáváte přihlášku pouze na 1 maturitní obor, budete psát přijímačky 2x na škole z přihlášky. Všichni uchazeči budou mít na CERMAT testy dva pokusy. Tedy i pokud podáte 3 přihlášky na maturitní obory, píšete přijímačky 2x (v řádných nebo náhradních termínech).

PROCVIČOVÁNÍ - další náměty

Na stránkách české televize jsou nejen možnosti procvičení učiva pro přijímací řízení, ale také další informace zpracované ve videích:

https://edu.ceskatelevize.cz/

AKTUÁLNĚ K PŘIJÍMAČKÁM

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vážení rodiče, 

blíží se termín podávání přihlášek na střední školy. Níže naleznete ve stručné formě nezbytné informace týkající se přihlašování na SŠ. Pokud si nebudete něčím jisti, neváhejte se na nás obrátit (viz kontakty níže). Případně sledujte webové stránky www.prihlaskynastredni.cz. 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: 

V termínu od 1. 2. do 20 2. 2024. 

Až na 3 střední školy. Maturitní i nematuritní obory dohromady. Pokud jste podávali přihlášky na obory s talentovou zkouškou, můžete podat další 3 přihlášky. Talentové obory ale musíte uvést na přihlášce také. 

Dobře rozmyslete, v jakém pořadí uvedete na přihlášce jednotlivé obory. Toto pořadí bude rozhodovat o tom, kam v září nastoupí vaše dítě. V případě úspěchu u přijímaček na všech 3 školách, nastoupí na školu uvedenou na prvním místě na přihlášce. 

Způsob podání: 

a) plně elektronicky 

Na webu www.dipsy.cz se přihlásíte (bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, mojeID), vyplníte přihlášku elektronicky a přiložíte přílohy. Přihlášku zde zároveň odešlete. Veškerá komunikace se středními školami bude následně probíhat zde v elektronické formě. 

b) částečně elektronicky

Na webu www.dipsy.cz bez přihlášení vyplníte online přihlášku, přiložíte přílohy a odešlete. Následně ze systému vytisknete výpis (tolikrát, na kolik škol se hlásíte). Ten podepíšete a poštou, osobně nebo datovou schránkou doručíte do školy, kam se hlásíte (bez příloh). 

c) písemně na tištěný formulář 

Na webu www.dipsy.cz stáhnete tištěný formulář, který vyplníte a podepíšete tolikrát, na kolik škol se hlásíte. Ke každému formuláři přiložíte požadované přílohy a poštou, osobně nebo datovou schránkou doručíte do školy, kam se hlásíte.

Všem rodičům doporučujeme využít první nebo druhý způsob podání přihlášky. Výpis známek z vysvědčení Vám dodá škola. V únoru nabídneme možnost vyplnit přihlášky elektronicky ve škole. O termínech Vás budeme informovat. 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST: 

K některým přihláškám budete muset doložit posudek o zdravotní způsobilosti. Formulář je dostupný na www.prihlaskynastredni.cz. Pokud již víte, kam budete přihlášku posílat, nechte si posudek potvrdit lékařem dopředu. V únoru budete mít o starost méně. Posudek si nezapomeňte vzít případně s sebou do školy (pokud budete chtít vyplnit přihlášku zde). 

 

V případě dotazů jsme k dispozici. 

 

Mgr. Zdeněk Medlík, zdenek.medlik@zssmrzovka.cz 

Mgr. Michaela Komorousová, michaela.komorousova@zssmrzovka.cz

PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Přijímací zkoušky "nanečisto" - Gymnázium Tanvald, 15.1. 2024 od 15:30-17:00 + konzultace s panem ředitelem.

Podrobnější informace:

https://www.gymtan.cz/index.php?type=Post&id=97&ids=33